A Kutatóközpontnál foglalkoztatottak létszámára és személyi juttatásaira vonatkozó összesített adatok