Nők a Tudományban Kiválósági Díj 2017

A Nők a Tudományban Egyesület, a Magyar Tudományos Akadémia szakmai közreműködésével és az UNESCO Magyar Nemzeti Bizottság védnökségével meghirdeti a Nők a Tudományban Kiválósági Díjat Agrártudományok / Műszaki Tudományok / Innovációs technológia tématerületeken.

Hiszünk benne, hogy a sikeres kutatók és innovátorok felkutatása, bemutatása és jutalmazása kiemelten fontos Magyarország tudományos és gazdasági versenyképessége szempontjából. Különösen fontosnak érezzük a fiatal kutatónők támogatását, ezért a Nők a Tudományban Egyesület 2013-ban megalapítota a Nők a Tudományban Kiválósági Díjat. Az elismerést olyan fiatal kutatónők nyerhetik el, akik kiemelkedő teljesítményt mutatnak fel szakterületükön, és aktív részesei a hazai tudományos életnek; mindemellett készek részt vállalni a természettudományos és műszaki pályák népszerűsítéséből a fiatal lányok körében, így inspirálva környezetüket. A fiatal kutatók elsimerésével szeretnénk sikereiket hazai szinten is láthatóvá tenni, egyben megerősíteni őket abban, hogy teljesítményük az egész társadalom számára kiemelkedő fontossággal bír. A díjak odaítéléséről a Nők a Tudományban Egyesület és a Magyar Tudományos Akadémia által felállított tudományos szakmai bizottság dönt. A díj fővédnöke Prof. Hargittai Magdolna akadémikus.

Egyesületünk minden pályázónak lehetőséget biztosít egy ingyenes csoportos kommunikációs tréningen való részvételre.

Az ünnepélyes eredményhirdetésre és a szakmai munkásságot elismerő díj átadására 2018. március 8-án kerül sor. A díjazottak tárgyi jutalomban részesülnek.

Pályázati feltételek:

A díjra pályázhatnak olyan, PhD fokozattal rendelkező magyar állampolgárságú vagy magukat magyar nemzetiségűnek valló kutatónők, akik

  • kiemelkedő kutatási vagy technológiai tevékenységet végeznek az adott tématerületen
  • aktív részesei a hazai K + F világnak
  • tevékenységük elsősorban Magyarországon működő kutatóintézetekhez, egyetemekhez cégekhez köthető
  • a pályázat beadásakor még nem töltik be a 40. életévüket (a korhatár kérelemre emelhető a szülési szabadságon és a főállásban gyermekneveléssel töltött idő hosszával).

A pályázónak pályázata során az alábbi adatokat szükséges megadnia, feltöltenie:

  • a jelölt személyes adatait
  • a jelölt szakmai munkásságát bemutató dokumentumot (maximum 1 oldalon)
  • a pályázó szakmai önéletrajzát tartalmazó dokumentumot,
  • tématerülettel kapcsolatos publikációinak, eredményeinek, szabadalmainak és kitüntetéseinek felsorolását tartalmazó dokumentumot,
  • két ajánlólevelet a tématerület elismert szakembereitől, két dokumentumban

A pályázás módja:

Pályázat benyújtása a nokatud.hu uldalon erre a célre létrehozott jelentkezési felület kitöltésével történik:

Kiválósági díj jelentkezés

A pályázat benyújtásával a pályázó tudomásul veszi, hogy a díjat nyert pályázók nevét a pályázat kiírója nyilvánosságra hozza.

A pályázat beküldésnek határideje: 2018. január 21. 24,00 óra

 

További információk: info@nokatud.hu; +36 30 656 4088

Kis galéria: