Napi Léptékű Aszályindex

A Napi Léptékű Aszályindex (NLA) az Magyar Tudományos Akadémia Agrártudományi Kutatóközpontjának munkatársai által kidolgozott mutatószám, amely egy adott növénytípus tulajdonságait is figyelembe véve 5 fokozatú skálán határozza meg az adott növényi állomány aszálykitettségét.  
 

Az Országos Meteorológiai Szolgálatnál operatívan működő eljárás Magyarországot leborító 2x2 km-es rácshálózat minden pontjára kiszámítja az NLA indexet naponta frissítve, felhasználva a meteorológiai információkat valamint a talaj és az adott növénytípus tulajdonságait.

A számítás figyelembe veszi, hogy az alkalmazott rács adott rácspontján milyen talajtípusról van szó, mennyi a talajból felvehető víz mennyisége. A számításhoz felhasználjuk Magyarország talajtípus eloszlását.

A számításokhoz ugyancsak bemenő adat, hogy milyen növényről van szó. Az eljárásban az őszi vetésű, tavaszi vetésű növények, illetve a gyep közül lehet választani. (A térképen megjelenő adatok a gyepre vannak kiszámolva.) A növény gyökérzónájának 4 különböző mélységű talajrétegben történő eloszlása függ a növény fejlettségétől. Ugyancsak a növény fejlettségétől függ a számításokban figyelembe vett levél felület. Mindkét információ az év napjaira megadott táblázati értékekből áll rendelkezésre.

A számításhoz bemenő egyéb paraméterek az időjárás függvényei. A csapadék, a szél, a hőmérséklet, napsugárzás együttes hatásának figyelembevételével egy egész évben számoló talajmodell folyamatosan meghatározza az adott rácsponthoz tartozó aktuális talajnedvesség értékeket a 4 talajszint mélységében, illetve kiszámolja a talaj napi potenciális párolgását. A talajmodell által adott értékek mellett az eljárás még az adott napra vonatkozó csapadékösszeget és a legmagasabb nappali hőmérsékletet is figyelembe veszi.

 

A fenti adatok alapján az Napi Léptékű Aszályindex meghatározása az alábbi lépésekben történik:

  1. Potenciális növényi párologtatás számítása a potenciális párolgás és az aktuális levélfelület index függvényében.
  2. Gyökéreloszlás kiszámítása az aktuális gyökerezési mélység és növény specifikus gyökéreloszlási jellemzők alapján.
  3. A talajból felvehető víz mennyisége az aktuális rétegenkénti talajnedvesség értékekés a gyökéreloszlás ismeretében.
  4. Aszály index meghatározása a potenciális növényi párologtatás és a talajból felvehető víz mennyisége alapján
  5. Az aszály index értékének módosítása a napi maximális hőmérséklet értéke alapján
  6. Az aszály index értékének módosítása a napi csapadékmennyiség ismeretében.

A számítás során eredményül kapott Napi Léptékű Aszályindex értelmezése az alábbi:

0

 nincs aszály

1

 nincs aszály

2

 enyhe aszály

3

 közepes aszály

4

 jelentős (nagy) aszály

5

 súlyos aszály