A Növényvédelmi Intézet pályázatai

Akarológia: a taxonómiától a biológiai védekezésig

Invazív ízeltlábú kártevők és természetes ellenségeik komplex felmérése hazai autópályák mentén

Illatanyagok szerepének vizsgálata a háziméh-atka kapcsolatban és felhasználásuk lehetőségei a kaptárok atkamentesítésében

A gazdanövény által kiváltott kölcsönhatások vizsgálata két fő kukorica kártevő esetében: A fitokémiai változásoktól a gyakorlati lehetőségekig

A kukoricamoly gazdanövényváltásának neuroetológiai vizsgálata

Direkt és indirekt természetes ellenség-kartevő kapcsolatok kaszkád hatásai egy pók-kabóca-növenyvírus-növény rendszerben

A környezeti ártalmak ivari hatásai változatos ivarmeghatározású gerinceseknél

Környezet-indukált válaszok vizsgálata egy kétéltű metapopulációban

A környezet megváltozására adott fenotípusos válaszok állatoknál

A kártevő káposzta bagolylepke (Mamestra brassicae) feromontermelés élettanának és a folyamat szabályozásának komplex vizsgálata

SMARTCROP – Innovative approaches and technologies for Integrated Pest Management (IPM) to increase sustainable food production Elsődleges fülek

Hasznos és kártevő rovarok monitorozása innovatív szenzorokkal

Infokemikália stimulusok hatásának vizsgálata recésszárnyú rovaroknál

Behurcolt, megtelepedett és új Phytophthora-fajok vizsgálata

Mikro-area térbeli-időbeli (MATI) járványkutatások és MATI modellek fejlesztése gyümölcsök gombabetegségei ellen

Gazda-parazita kölcsönhatások egy gyakori tritrofikus rendszerben

Guignardia bidwellii – betekintés a feketerothadás fekete dobozába

Az abiotikus stressz és patogén fertőzés által kiváltott szisztemikus szerzett rezisztencia (SZSZR) szignálátviteli elemeinek jellemzése és összehasonlítása dohány növényekben

Gazdasági szempontból jelentős lisztharmatgombák életciklusa

Kórokozók által kiváltott sejthalál növényi faktorainak vizsgálata Arabidopsis és dohány gazdákban

Hogyan követhető nyomon az általunk leírt feromon törzs-specifikus

A fenilpropanoid útvonal, valamint a sejtfal-erősítés szerepének vizsgálata a növényi alaprezisztencia baktériumgátló hatásában

Egy új, általános védekezéshez hasonló betegség ellenállóság élettani és molekuláris sajátosságai

Az uborka mozaik vírus fehérjék módosításának szerepe a vírusfertőzés kialakulásában

Tünetmentes növényi betegségrezisztencia indukálása reaktív oxigénfajtákkal

A glutation szerepe a szalicilsav által meghatározott növényi betegségrezisztenciában vírusos és gombás fertőzéseknél