A Talajtani és Agrokémiai Intézet pályázatai

A talajszerkezeti tulajdonságok figyelembevétele a vízzel vagy apoláros folyadékokkal nedvesített talajrendszerek becslő módszereinek pontosítása során

Növényi stresszválasz kimutatása a gyökér in situ mért elektromos jellemzőivel

Bioszén alkalmazásának hatása a talaj nitrogén körforgalmára különböző földhasználati rendszerekben

INSECTLIFE - Innovative Real-time Monitoring and Pest control for Insects

Különböző művelési módok összehasonlítása egyes üvegházhatású gázok kibocsátásának szempontjából

Innovatív vermikomposztálási technológia fejlesztése kommunális szennyvíziszap

Talaj mikrobiális közösség változása só- és vízstressz, növényzeti típus és művelés hatására

FM-Nitrát

Különböző földhasználati rendszerek és klímaváltozási forgatókönyvek hatásának vizsgálata a vízforgalomra és a talajerózióra adat-modell szintézis alkalmazásával

Mezőgazdasági művelés alatt álló területek víz- és szénmérlegének mérése és modellezése

Talajoltóanyag és bioszén kombinált alkalmazása leromlott talajokra

Gyomnövények hatása a talaj nedvesség- és anyagforgalmára

Különböző földhasználati rendszerek és klímaváltozási forgatókönyvek hatásának vizsgálata a vízforgalomra

Mezőgazdasági művelés alatt álló területek víz- és szénmérlegének mérése és modellezése

Talajtérképek és -adatbázisok térbeli és tematikus tulajdonságainak elemzése

A talaj vízforgalmának értékelése a Duna magyarországi és szlovákiai partvonala mentén

A talaj szerepe az időjárási helyzet alakulásában

A talajmikrobiota diverzitása organikus és intenzív gazdálkodási módoknál

Az Országos Környezeti Információs Rendszer talajdegradációs alrendszerének kialakítása

Előkészítő intézkedések a környezeti erőforrások érzékenységének és az ökoszisztéma-alapú alkalmazkodási stratégiák mélyreható elemzése céljából

Innovatív talajjavítás hulladékokkal (SOILUTIL)

Minőségi termelés és termésbiztonság növelése korszerű vízgazdálkodással és öntözéssel

A gyökérzet aktivitásának és méretének bioindikációs vizsgálata

A hazai talajvédelmet szolgáló korszerű felvételezési és talajinformációs rendszer alapjainak kidolgozása (OSIRIS)

A legelterjedtebb hazai trágyázási szaktanácsadási rendszerek tesztelése kukorica, őszi búza, tavaszi árpa és repce tesztnövénnyel

Az Agrokémia és Talajtan online (ATON) szakfolyóirat indítása

Az országos Genezis műtrágyázási kísérletek éves eredményeinek szintézise