A kutatóközpont feladatát, hatáskörét és alaptevékenységét meghatározó alapvető jogszabályok

 • Magyarország Alaptörvénye
 • a Magyar Tudományos Akadémiáról szóló 1994. évi XL. törvény
 • államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény
 • az államháztartási törvény végrehajtásáról szóló 368/2011 (XII.31.) Korm. rendelet
 • A számvitelről szóló 2000. évi C. törvény
 • az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I.11.) Korm. rend.
 • a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. tv.
 • a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. tv.
 • közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek a Magyar Tudományos Akadémia irányítása alá tartozó költségvetési szerveknél, illetve más kutató- és kutatást kiegészítő intézeteknél történő végrehajtásáról szóló 84/2011. (V.26.) Korm rend.
 • a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény
 • a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény
 • a találmányok szabadalmi oltalmáról szóló 1995. évi XXXIII. tv.
 • a polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény