Közlemény Frontiers in Plant Science folyóiratban

Az MTA ATK Mezőgazdasági Intézet Növényélettani valamint Alkalmazott Genomikai Osztályának kutatói (Gondor Orsolya Kinga, Janda Tibor, Soós Vilmos, Pál Magda, Majláth Imre, Malay Kumar Adak, Balázs Ervin és Szalai Gabriella) a Frontiers in Plant Science-ben (IF: 4,495) publikálták eredményeiket. A munkában egy indiai kutató is részt vett.  Kísérleteik során kimutatták, nem mindegy, hogy a növények stressztűrését fokozó szalicilsavat milyen formában alkalmazzuk a növényeken az alkalmazkodóképesség növelése céljából.

Kitüntetések a Magyar Tudomány Ünnepén: Veisz Ottó

2016-ban Akadémiai-Szabadalmi Nívódíjat vehetett át Dr. Veisz Ottó Bálint, az MTA doktora, az MTA Agrártudományi Kutatóközpont Mezőgazdasági Intézetének igazgatója az iparjogvédelmi tudatossággal gondozott, számos növényfajta-oltalomban testet öltött, a gabonafélék nemesítésében elért és sikeresen hasznosított kutatási eredményeiért.

Kitüntetések a Magyar Tudomány Ünnepén: Berzsenyi Zoltán

A Magyar Tudományos Akadémia Elnöksége kiemelkedő tudományos életműve elismeréseként Eötvös József-koszorúval tüntette ki Berzsenyi Zoltánt, a mezőgazdasági tudomány doktorát, az MTA Agrártudományi Kutatóközpont Mezőgazdasági Intézetének nyugalmazott tudományos tanácsadóját, professor emeritust a növénytermesztés-tudomány hazai eredményeinek nemzetközi elismertetésében végzett több mint három évtizedes kiemelkedő munkájáért, új kísérletmetodikai, statisztikai és biometriai módszerek meghonosításáért és kifejlesztéséért, a kukorica és a búza termésprodukcióját, agronómiai reakcióit meghatáro

Oldalak