NO BLE IDEAS

no_ble_fejlec.jpg
 
SEE/D/0335/1.3/X  "Fiatal innovátori hálózat létrehozása az agrár-élelmiszeripari szektorban a fenntartható növekedés érdekében"

SEE/D/0335/1.3/X

Project neve:

“Young InNOvators Network for SustainaBLE Ideas in the Agro-Food Sector”

Rövidítése:

NO-BLE ideas

NO-BLE Ideas SEE Transnational Cooperation Programme, 4th Call

Kedvezményezett neve: Magyar Tudományos Akadémia Agrártudományi Kutatóközpont (2462 Martonvásár, Brunszvik utca 2.)

Szakmai vezető: Dr. Bedő Zoltán (bedo.zoltan@agrar.mta.hu)

Kapcsolattartó: Dr. Árendás Tamás (arendas.tamas@agrar.mta.hu)
                              Dr. Micskei Györgyi (micskei.gyorgyi@agrar.mta.hu)

Projekt megvalósítási időszak: 2012.10.01. - 2014.09.31.

A támogatás összege: 94.394 €
Támogatás intenzitása (nemzeti és EU támogatás együtt): 100 %

„A projekt az South East Europe Programban az Európai Unió és a Magyar Köztársaság társfinanszírozásával valósul meg.”

Irányító hatóság:

 Nemzeti Fejlesztési Ügynökség, Kutatási és Technológiai Innovációs Alap

Közös Szakmai Titkárság:

VÁTI Nonprofit Kft-n belüli funkcionálisan elkülönített szerv

A projekt céljának ismertetése:

 A NO-BLE Ideas projekt fő célkitűzése, hogy segítséget nyújtson a fiatal feltalálóknak/innovátoroknak kutatási eredményeik elérésében, valamint elősegítse az alkalmazott kutatás, és az agrár-élelmiszeripari ágazat találkozóját a fenntartható növekedés érdekében. A projekt elősegíti az ötletek vállalati szinten való alkalmazását, a vállalkozások versenyképességének növelése céljából.

Prioritás: Az innováció és a vállalkozói tevékenység

Beavatkozási terület: Fokozza a keretfeltételeket és egyengetni az innováció útját

A projekt megteremti a feltételeket a párbeszédre a kutatóközpontok, illetve az állami és magán cégek között, amely a fejlesztésére, a tudáscserére és a mobilitásra irányul; növeli a fiatal kutatók láthatóságát a vállalkozások számára; transznacionális tematikus fesztiválokkal kelti fel a figyelmet az innováció jelentőségére; párbeszédre ösztönöz az agrár-élelmiszeriparban jelen lévő kutatási kereslet (cégek) és a kínálat (fiatal kutatók) között.

A projekt célja a fiatal feltalálók hálózatának létrehozására (NO-BLE Ideas Network) az agrár-élelmiszeripari ágazat (projekt partnerek, kutatási központok, vállalkozások, kormányzati hivatalok) bevonásával. E hálózat létrehozása a transznacionális együttműködés, és párbeszéd megerősítését eredményezheti az agrár-élelmiszeripari ágazatban a kutatás, és az innováció területén.  

A teljes rendszer az összekapcsolt helyi irodákból (NO-BLE Ideas Local Points), és egy technológiai platformból áll (NO-BLE Ideas Platform). Szolgáltatások széles skálájával támogatják a fiatal innovátorokat, ötleteik alkalmazhatóságát, továbbá a transznacionális együttműködéseket az innovátorok között.

A projekt során nemzetközi roadshow-kat és fesztiválokat (NO-BLE Ideas Fest Format) szerveznek, amelynek házigazdái a projekt partnerek, s ahol az előzetesen kiválasztott ötletek helyi szinten bemutatásra kerülnek. A legjobb NO-BLE Ötletek nemzetközi versenyben, egy nemzetközi találkozón mérettetnek meg, ahol valamennyi célországból jelen lesznek a fejlesztési elképzeléseket finanszírozó vállalatok és a befektetők.  
 
A projekt partnerei:

Projektvezető partner: Regional Agency for Technology and Innovation (Italy)      

Partnerek:

Chamber of Commerce and Industry Vratsa (Bulgaria)
Agency for Regional and Economic Development (Bulgaria)
Regional Innovation Agency of Central Hungary (Hungary)
Centre for Agricultural Research, Hungarian Academy of Sciences (Hungary)
National Institute of Research-Development for Food Bioresources (Romania)
Štajerska (Styrian) Technology Park Ltd (Slovenia)
Chamber of Commerce of Bari (Italy)
University of Milano (Italy)
Timiş Chamber of Commerce, Industry and Agriculture (Romania)
Chamber of Commerce and Industry of Serbia (Serbia)
Ministry of Agriculture, Food and Consumer Protection (Albania)

Társulási partner: Bulgarian Association of Regional Development Agencies and Business Centre (Bulgaria)

A projekt szórólapja itt található: http://www.southeast-europe.net/en/news_and_events/project_news/no-bleid...

www.southeast-europe.net
www.nobleideas.eu

www.vati.hu
http://www.vati.hu/index.php?page=main&menu=20504&langcode=hu